คอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือสตรีและเด็กติดเชื้อเอชไอวี

พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ พระนักพัฒนาชื่อดัง ร่วมกับ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ จ.เชียงราย สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย จัดคอนเสิร์ตช่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวี

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2562 ที่โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ พระนักพัฒนาชื่อดังจากวัดใหม่ศรีร่มเย็น อ.เชียงของ จ.เชียงราย นางจิตราภรณ์ บุตรขุนทอง นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ จ.เชียงราย นางนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน GALA DINNER & CONCERT DIAMOND HEART วัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือสตรีและเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีและเด็กด้อยโอกาส โดยงานมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 1 ก.พ.2562 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ เชียงราย ตั้ง‪แต่เวลา 18.00 น. ‬เป็นต้นไป

ภายในงานมีการจัดหารายได้ด้วยการจำหน่ายโต๊ะอาหารและเครื่องดื่มยกเว้นแอลกอฮอล์ จำนวน 65 โต๊ะๆ ละ 10,000 บาท จำหน่ายผ้าพันคอจากผ้าไหม ผืนละ 1,500 บาท นอกจากนี้ยังมีหมอนที่มีลวดลายวิจิตรงดงาม ซึ่งออกแบบโดยศิลปินนักออกแบบชาวเชียงราย คือ น.ส.พุทธรักษ์ ดาษดา เจ้าของสตูดิโอดาษดา ภายในคอนเสิร์ต โดยมีศิลปินนักร้องชื่อดังซึ่งต่างเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์เอกชัย ไปร่วมโดยไม่คิดค่าตัวจำนวนมาก เช่น เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ ต้น สุชาติ สุวางกูร  มัม ลาโคนิค ฯลฯ รวมทั้งหมดประมาณ 10 คน 

พระอาจารย์เอกชัย กล่าวว่า การออกแบบทางศิลปะภายในงานนี้ต้องยกความสามารถให้น.ส.พุทธรักษ์ ดาษดา ศิลปินที่ออกแบบบนผืนผ้าและหมอนได้ลวดลายที่มีความเย็นแต่มีความหมายว่า “การดำเนินชีวิตอย่างสง่างาม” ส่วนกิจกรรมก็เป็นการกุศลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากโดยหลายคนก็สมัครใจไปช่วยโดยไม่ได้คิดราคาค่าตัวใดๆ ดังนั้นกิจกรรมในลักษณะนี้จึงจะมีไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อให้ได้ร่วมกันทำบุญและประโยชน์ต่อสังคม โดยตลอดทั้งปีจะมีกิจกรรมอีกราว 6-7 กิจกรรม เช่น มหกรรมบอลลูน ออน เดอะแม่โขงริเวอร์ ที่ อ.เชียงของ ช่วงเดือน เม.ย.กิจกรรมวิ่งไทย-สปป.ลาว ช่วงเดือน ก.ค.ฯลฯ จากนั้นช่วงปลายปีก็จะมีการสรุปผลการดำเนินงานกันต่อไป

ทางด้านนางจิตราภรณ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันยังมีสตรีและเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีหรือมีครอบครัวที่ติดเชื้อเอชไอวีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นสมาคมในฐานะเป็นหนึ่งในองค์กรในสังคมจึงแสวงหาทางช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งก็นับเป็นความเมตตาของพระอาจารย์เอกชัยที่ได้ช่วยประสานงานกับฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะศิลปินที่เป็นลูกศิษย์ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันสนับสนุนกิจกรรม

ด้านนางนงเยาว์ กล่าวว่า กิจกรรมในลักษณะเครือข่ายร่วมกันภายใต้ความเมตตาของพระอาจารย์เอกชัยเช่นนี้จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยออกมาเป็นกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ หลังจากที่ผ่านมาภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ก็มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทำให้พวกเราได้ปรึกษากันว่าจะแสวงหากิจกรรมที่มีความแตกต่างออกไปได้อย่างไร กระทั่งได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์เอกชัย ให้จัดกิจกรรม ซึ่งพบว่าเบื้องต้นประสบความสำเร็จด้วยดีโดยสามารถจำหน่ายโต๊ะได้กว่า 55 โต๊ะแล้วและผ้าพันคอ หมอนที่งดงามดังกล่าวก็มีการจับจองกัน.