หนุนหมู่บ้านคนยองแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ ธกส.โยง 8 จังหวัดภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หมู่บ้านสันทางหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยองได้มีการพัฒนาจนกลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยมีหน่วยงานองค์กรต่างๆ เดินทางไปท่องเที่ยว พักอาศัยแบบโฮมสเตย์และไปศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้จัดให้มีงาน “แอ่วสันทางหลวง ข่วงวิถีคนยอง” โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดและนายดำรงชัย เดชาธิคม ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคเหนือตอนบน ธกส.นายดุสิต เหลี่ยมวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงาน ธกส. เชียงราย นำเครือข่ายชุมชนของ ธกส.จาก 8 จังหวัดภาคเหนือและ จ.เชียงราย รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมโดยนางสังเวียน ปรามภ์ ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านนำชาวบ้านนำชาวบ้านทำกิจกรรมเพื่อรองรับการจัดงาน

ภายในงานใช้ลานหรือข่วงภายในหมู่บ้านจัดกิจกรรมประกอบด้วยร้านค้าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของคนยอง เช่น ผ้าปัก ตุ๊กตา ผ้าทอ ผักปลอดสารพิษ ฯลฯ การแสดงพื้นบ้านโดยจัดสถานที่ให้เข้ากับธรรมชาติทุ่งนาในชนบทและแปลงผัก รวมทั้งจัดจักรยานและรถจักยานยนต์ล้อพ่วงเพื่อรับผู้ไปเยือนให้เดินทางไปชมตามสถานที่ต่างๆ ภายในหมู่บ้านซึ่งมีความร่มรื่นและยังคงอนุรักษ์ซึ่งวิถีชีวิตของคนยองเอาไว้รวมทั้งมีกลุ่มชาวบ้านที่ทำผลผลิตต่างๆ ภายในหมู่บ้านจำนวน 15 กลุ่ม เช่น กลุ่มจักสาน กลุ่มตัดตุง กลุ่มทำขนมพื้นบ้าน และยังสามารถเดินทางไปหมู่บ้านเครือข่าย เช่น สักการะพระเจ้าห้าพระองค์ที่วัดป่ากุ๊ก การเลี้ยงไหมที่บ้านทรายมูล ฯลฯ นอกจากนี้มีการจับสลากเพื่อมอบรางวัลให้กับลูกค้า ธกส. ที่มีเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคมูลค่ามหาศาลอีกด้วย

โดยนายดำรงชัย กล่าวว่า ปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่ของ ธกส. ก็คือประชาชนทั่วไปในชนบทดังนั้น ธกส. จึงมีนโยบายในการสนับสนุนชุมชนที่มีศักยภาพสามารถเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านในเครือข่ายเพื่อให้สามารถนำไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้หรือเชื่อมโยงเครือข่ายถึงกันได้ ซึ่งกรณีของหมู่บ้านสันทางหลวงถือว่ามีศักยภาพในการเป็นชุมชนหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ดังนั้นจึงมีการจัดงานที่หมู่บ้านนี้เพื่อให้เครือข่ายได้ศึกษาดูงานควบคู่ไปกับกิจกรรมจับสลากลูกค้าทวีโชคดังกล่าวไปด้วย ทั้งนี้ปัจจุบัน ธกส. มีหมู่บ้านต้นแบบและเครือข่ายในลักษณะนี้อยู่ทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบทำให้กำลังพัฒนาการผลิตกาแฟตามขุนเขาต่างๆ เพราะขุนเขาของแต่ละจังหวัดพบว่ามีผลผลิตกาแฟพันธุ์ดีหากสามารถพัฒนาแบรนด์และคุณภาพก็สามารถตั้งชื่อเป็นกาแฟจากขุนเขาต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ถึงกันได้ต่อไปด้วย

นายดุสิต กล่าวว่า ธกส. มีภารกิจในการช่วยส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 3 ระดับ ได้แก่ ชุมชนต้นแบบตามรอยเท้าพ่อ ชุมชนต้นแบบเชิงนิเวศ และชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยชุมชนสำหรับหมู่บ้านสันทางหลวงเป็นชุมชนหนึ่งที่ทาง ธ.ก.ส.ได้สนับสนุนการพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเลือกให้ชุมชนต่างๆ มาดูงาน ขณะเดียวกันก็จัดงานจับรางวัลเงินฝากออมทรัพย์ทวีโชคขึ้นเป็นครั้งที่  2 ประจำปี 2561 มูลค่ารางวัลประมาณ 17 ล้านบาท โดยจับสลากจากบัตรสมาชิกจากทั้ง  29 สาขา  รวมจำนวน 8,503,488 ใบ มีรางวัลทั้งสิ้น  610 รางวัล โดยรางวัลใหญ่คือรถยนต์และอื่นๆ อีกมากมาย

ทางด้านนางสังเวียน กล่าวว่า หมู่บ้านมีประชากร 469 คน จาก 128 ครัวเรือน ซึ่งได้พัฒนาเป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวจนปัจจุบันมีคณะต่างๆ เดินทางไปศึกษาดูงานและพักโฮมสเตย์อย่างต่อเนื่องโดยปีนี้เหลืออีก 7 คณะที่ได้ลงทะเบียนจะเดินทางไปเยือนหลังจากในปี 2561 ที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้เข้าหมู่บ้านได้จำนวน 1.48 ล้านบาทซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นทุกปีโดยปี 2559 หมู่บ้านมีรายได้ 840,000 บาท และปี 2560 มีรายได้ 960,000 บาทตามลำดับ ซึ่งต้องขอบคุณทาง ธกส. ที่ได้เข้าไปส่งเสริมตั้งแต่แรกเริ่มเพราะเดิมชาวบ้านพัฒนาเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยที่ไม่มีความรู้ด้านการบริหารจัดการและบัญชีเลย โดยบางครั้งลงทุนไปแล้วไม่ทราบต้นทุนและกำไรจนเกือบล้มมาแล้วหลายครั้งกระทั่งทาง ธกส. ได้เข้าไปช่วยเหลือทำให้ชาวบ้านสามารถพัฒนาระบบและสามารถรองรับนักท่องเที่ยวไปเยือนหมู่บ้านคนยองได้อย่างยั่งยืนในที่สุดดังกล่าว.