เทศกาลอาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ของดีนครเชียงราย

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมชมขนวนพาเหรดเชียงรายแฟนตาซีพาเหรด 2019 พร้อมร่วมพิธีเปิดเทศกาลอาหารเชียงราย อาหารชาติพันธุ์ อาหารฮาลาล ของดีนครเชียงราย เพื่อนำเสนออาหารที่มีความหลากหลาย ให้นักท่องเที่ยวได้ไปลิ้มลองรสชาติของอาหารที่บ่งบอกถึงศิลปะ วัฒนธรรมและวิถีชุมชนท้องถิ่น ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย