Tuesday, July 16, 2024

Author: localnews

ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

🌸💦 🌈ขอเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยว ในช่วง Green SeaSon “ดอกไม้ในสายฝน“ เชียงรายดอกไม้งาม 🌷☔️ เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

🫧💕🌈💜ครั้งแรกท่ามกลางดอกไม้ มิตรภาพ สายฝน ริมน้ำกก จะเยียวยาทุกหัวใจให้กลับมาเบ่งบานอีกครั้ง 💚🤍 🍃🍂ภายในงาน : ดอกไม้นานาพันธุ์นับล้านดอก ➡️ 🗯️📌Google Maps: https://maps.app.goo.gl/7wEzqkms6AwEz8uJ8…

Read More
ข่าวเด่น

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย จัดแข่งเทควันโด ชิงแชมป์ภาคเหนือ Chiangrai Taekwondo Championships 2024 นักกีฬา ผู้ปกครองร่วมเชียร์นับพันคน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และ ฝ่ายกีฬาเทควันโด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เปิดการแข่ง ขันกีฬาเทควันโด

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

นายกรัฐมนตนี ชิลๆ วันหยุด เดินถนนคนเดินนครเชียงราย กินมื้อเย็นกับชาวเชียงราย

วันที่ 13 ก.ค. เวลา 17.40 น. ที่ตลาดนัดถนนคนเดิน นครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมตลาดนัดถนนคนเดิน นครเชียงราย โดยมี นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายจุลพันธ์

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

นายกรัฐมนตรี “เศรษฐา” เยี่ยมชมให้กำลังใจนักกีฬาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย นักเรียนดีใจได้ใกล้ชิด นายกฯ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เดินทางมาที่โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ เทศบาลนครเชียงราย โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

สำนักงานภาคพื้นเอเชีย นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี

จากท้องถิ่นหนึ่งสู่อีกท้องถิ่นหนึ่ง : นวัตกรรมที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Innovation) และนวัตกรรมที่เน้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่หลากหลาย (Multi-Stakeholder Innovation) มีความสําคัญต่อการจัดการการปกครองท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน ที่ผ่านมา องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID) สำนักงานภาคพื้นเอเชีย นำคณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 30 ท่าน จากทั่วภูมิภาคในไทย

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

🌸 ดอกไม้ในสายฝน ☔️เชียงรายดอกไม้งาม🌷CHIANGRAI FLORAL • FOGFEST :19-28 กรกฎาคม 2567 ณ สวนสาธารณะหาดนครเชียงราย

ท่ามกลางดอกไม้ มิตรภาพ สายฝนจะเยียวยาทุกหัวใจให้กลับมาเบ่งบานอีกครั้ง 💦 CHIANGRAI FLORAL • FOGFESTAT HAD NAKHON CHIANGRAI PARK💕 19 – 28 JULY 2024 🟢 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ต้อนรับคณะดูงานศึกษาดูงานด้านวิสาหกิจชุมชนโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ ชุมชนดอยสะเก็น

เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางพัชรี แซมสนธ์ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลนครเชียงราย นายสนอง บุญเรือง ประธานโครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน : คีรีชัย ยามะ

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ ร่วมประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดพระแก้ว

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

นายกเทศมนตรีนครเชียงรายผลักดัน Soft Power เชียงรายโครงการ Youth Guied Joy History In Chiang Rai เยาวชนมัคคุเทศก์นักเล่าเรื่องเมืองเชียงราย

โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ได้จัดโครงการ Youth Guied Joy History In Chiang Rai เยาวชนมัคคุเทศก์นักเล่าเรื่องเมืองเชียงรายภายใต้โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมความรู้และอนุรักษ์การท่องเที่ยว ผลักดัน Soft Power จังหวัดเชียงรายเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนรวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ทั้งนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“สานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาพวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2567” ชุมชนท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาประเทศ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้าร่วมเสวนา “อัตลักษณ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาประเทศ” ในเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2567 โดยนำเสนอแนวทางการพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายในมิติต่างๆ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการร่วมแก้ปัญหาประเทศด้วยอัตลักษณ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ณ อาคารอิมแพ็ค

Read More