เทศบาลนครเชียงราย ร่วมออกตรวจหัวจ่ายน้ำดับเพลิงกว่า 100 จุด

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า จังหวัดเชียงราย ร่วมการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงรายและเทศบาลนครเชียงรายร่วมกันในการออกตรวจสอบการเตรียมความพร้อม สำหรับการใช้งานกรณีมีเหตุเพลิงไหม้ ในการใช้งานหัวจ่ายดับเพลิงในเขตเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 65 ชุมชน โดยจากการตรวจสอบความพร้อมว่าหัวจ่ายยังใช้งานได้ตามปกติ หรือไม่อย่างไร รวมทั้งมีสิ่งกีดขวางจะต้องใช้ในเหตุฉุกเฉินต่างๆหรือไม่ ทั้งนี้ สถานีดับเพลิง เทศบาลนครเชียงราย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงรายมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

Read more

“โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว” ร่วมโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน

“โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว” ร่วมโครงการ “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เป็นการเชื่อมโยง ให้เอื้อเฟื้อเกื้อหนุนกันและกันในการพัฒนาปรับปรุง แก้ไข ส่วนที่บกพร่อง วันที่ 20 มิ.ย. 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2

Read more

นักศึกษา มฟล. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการประกวดแข่งขันแผนธุรกิจการจัดงาน MICE

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการประกวดแข่งขันแผนธุรกิจการจัดงาน MICE ภายในงาน “Thailand MICE Youth Challenge 2022” ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล รัชดา กรุงเทพมหานคร และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน AFECA Asia MICE

Read more

เตรียมพร้อมการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงราย พร้อมประสานงานระหว่างส่วนราชการแก้ทุกจุดที่เกิดปัญหา

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายครรชิต ชมภูแดง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมความในการแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบาย จากฝนตกหนัก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่อาคาร

Read more

กาชาด จ.เชียงราย เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้พร้อมช่วยเหลือเบื้องต้น

วันที่ 16 มิ.ย. 2565 นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางจินตนา จิตรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 3 ร่วมกับ ปกครองอำเภอเวียงเชียงรุ้ง กิ่งกาชาดอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ปกครองอำเภอดอยหลวง กิ่งกาชาดอำเภอดอยหลวง

Read more

เทศบาลนครเชียงรายขอแสดงความยินดีรางวัลท้องถิ่นคุณธรรมประจำปี 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 จังหวัดเชียงราย โดย ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย และภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงรายภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างจิตสำนึกดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม”ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมในจังหวัดเชียงรายและ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคล

Read more

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มเทศบาลประจำปี 2565 เทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย พร้อมบุคลากร สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย จัดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2565 ตั้งแต่ระดับอนุบาลขึ้นไป จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปประกวดระดับภาคเหนือในเดือนสิงหาคม 2565

Read more

ขอชวนชาวเจียงฮายทุกคนมาร่วมกิจกรรมลาน “รู้ เล่น เต้นรำ” ณ ลานรำวงย้อนยุค

“รู้ เล่น เต้นรำ” ขอชวนชาวเจียงฮายทุกคนมาร่วมกิจกรรมลาน “รู้ เล่น เต้นรำ” ณ ลานรำวงย้อนยุค เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและร่วมกันสร้างลานกิจกรรมกลางเมืองของพวกเราไปด้วยกัน! City Lab Thailand และ Healthy Space Forum กิจกรรมจัดตั้งแต่วันที่ 12 –

Read more

ประกวดบอนไทยด่างชิงแชมป์ภาคเหนือ ราคาบอนไทยด่างของผู้ชนะ ซื้อขายกันหลักแสน

นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย นายวิกรานต์  นาคาธร ประธานกลุ่มมิตรภาพบอนไทยด่าง และผู้ริเริมการจัดประกวดบอนไทยด่างภาคเหนือ เปิดการประกวดบอนไทยด่างภาคเหนือ ครั้งที่ 2 บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย เขตเทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีชาวเชียงราย และกลุ่มที่ชื่นชอบบอนไทยด่าง

Read more