บางกอก เปเปอร์ บิสสิเนส (BPB) ร่วมแสดงความยินดี Pomme Chan (ปอม ชาน) ศิลปินนักวาดภาพประกอบระดับโลก

บางกอก เปเปอร์ บิสสิเนส (BPB) ร่วมแสดงความยินดี Pomme Chan (ปอม ชาน) ศิลปินนักวาดภาพประกอบระดับโลก และขอบคุณที่ร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ เลือกใช้กระดาษสังเคราะห์ยูโป้ (YUPO) เพื่อสิ่งแวดล้อม ในการจัดทำ “Anniversary Book” นิทรรศการครบรอบ 20 ปี

Read more

ขอแสดงความยินดีรับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ขอแสดงความยินดีกับนายวิญญ์ธชัย ศักดิ์กัณฑ์หา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู) วิชาคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันทักษะวิชาการ ในมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12

Read more

11 ตุลาคม “เทศบาลนครเชียงราย” เชิญชวนตักบาตรเทโวโรหนะมหาปวารณาออกพรรษา

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ร่วมจัดโครงการตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์- สามเณร จำนวน 179 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน

Read more

ถักทอใจ สานสายใย มุฑิตาจิต คุณครูเกษียณอายุราชการ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

วันที่ 30 กันยายน 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ดำเนินการจัดกิจกรรมร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตาจิต สำหรับครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี

Read more

พิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาววรรณพัชร จินดาขัด รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา

Read more

เทศบาลนครเชียงรายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน จัดโควตาให้กับนักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมหารือการดำเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Read more

โตโยต้าเชียงราย ร่วมกับ เหล่ากาชาด จ.เชียงราย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต กับกิจกรรม “วันดีดี วันแห่งความสุขที่ได้แบ่งปัน”

วันศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ โชว์รูมโตโยต้าเชียงราย สำนักงานใหญ่เวลา 09.00 – 12.00 น. 📑 ลงทะเบียนรับของที่ระลึก ฟรี*คลิก : https://forms.gle/LBom3JzEqbHdPZu36 *ตามเงื่อนไขบริษัทกำหนด สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โตโยต้าเชียงราย

Read more

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 105 ปี

วันที่ 28 กันยายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย

Read more

แจ้งเตือนภัย “พายุโนรู”

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้ติดตามสภาวะอากาศ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยง เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบจาก “พายุโนรู” ระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2565 จึงขอแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมป้องกันเฝ้าระวัง สถานการณ์อุทกภัย และขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ติดตามข่าวสารสถานการณ์เป็นระยะรวมถึงแนวปฏิบัติตน และ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐ

Read more