Author: localnews

ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“สกายวอล์กคีรีชัยยามะ” เทศบาลนครเชียงรายเตรียมเปิดให้เข้าชมเมืองและธรรมชาติป่าดอยสะเก็น

วันที่ 30 กันยายน 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นายภาธร์ รังษีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนคร พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และ ผู้อำนวยการกอง ที่เกี่ยวข้องสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย ตรวจความคืบหน้าในการก่อสร้าง สกายวอล์กดอยสะเก็น (คีรีชัยยามะ)

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงราย ทำบัตรประชาชนนอกสถานที่ถึงบ้าน สำหรับกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายสรวิศ กุศล หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรฯ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการตามความประสงค์ของผู้ยื่นหนังสือ ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนบุคคลสัญชาติไทย ถึงบ้านพักอาศัย จึงได้จัดเจ้าหน้าที่ จากสำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงราย ประสานงานร่วมกับ หน่วยบริการจัดทำบัตรประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) กรมการปกครอง

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย ร่วม รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จัดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับพี่น้อง อสม.

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้แก่พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ประจำปี 2566 เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ที่มีแนวโน้มระบาดในช่วงฤดูฝน โดยเทศบาลนครเชียงราย ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ อสม.ในครั้งนี้จำนวน 200 ราย ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ชุมชนวัดใหม่หน้าค่าย จัดขบวนแห่อัญเชิญเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดตั้ง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

Read More
ข่าวเด่น

ครบ 25 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) มุ่งเป้าชั้นนำอาเซียน-พัฒนายั่งยืน

วันที่ 24 ก.ย.2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ทาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)ได้จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 24-25 ก.ย.2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีการสถาปนามหาวิทยาลัย ตาม พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐเมื่อวันที่ 25 ก.ย.2541

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เดินหน้าพัฒนาเมือง เพื่อชาวเชียงราย รองประธานสภาผู้แทนราษฏรฯ หนุนเต็มที่

วันที่ 23 กันยายน 2566 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เป็นประธานในการเปิด โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย “กิจกรรมสร้างผู้นำในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์ประชุมนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ผู้นำชุมชน

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สร้างโอกาสทางการศึกษา มอบทุนเรียนครูและพยาบาล

วันที่ 21 กันยายน 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฝ่ายการเมือง ข้าราชการ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณาจารย์ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความร่วมมือทางการศึกษา มุ่งพัฒนาเด็กนักเรียนและเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นทั้งคนเก่งและคนดีของท้องถิ่นและสังคม ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการเทศบาลนครเชียงราย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแสดงความยินดีกับนายศรัณยู มีทองคำ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมพูดคุยรับฟังแนวทางการบริหารงานในการพัฒนาเมืองเชียงราย ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงรายพร้อมด้วยข้าราชการ กองคลัง ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า (พ.ต.ท.) พลเรือน ตำรวจ ทหาร เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี ความกล้าหาญ

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น สังกัดเทศบาลนครเชียงราย รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมบ้านไทย บูทีค แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร

Read More