ช่วยกันดูแลรักษา “สวนสาธารณะเกาะลอย”

“สวนสาธารณะเกาะลอย” แห่งนี้จัดตั้งใน ปีพ.ศ. 2538 บนความร่วมมือของพี่น้องชุมชนชาวเกาะลอย ที่ได้ประสานงานร่วมกับ ส.ส.รัตนา จงสุทธานามณี ในสมัยนั้น โดยขอให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงบประมาณในการก่อสร้างร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้พี่น้องชาวเชียงรายได้มีพื้นที่สีเขียวในการออกกำลังกาย และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เทศบาลนครเชียงราย ขอขอบคุณทุกท่านและขอให้พวกเราได้ช่วยกันดูแลบำรุงรักษามาร่วมด้วยช่วยกันทำเมืองเชียงรายให้น่าอยู่แบบยั่งยืน พบเห็นแจ้งได้ที่ เทศบาลนครเชียงราย โทร.053-711333 หรือ 199

Read more

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566 ระดับประเทศ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง เข้าร่วม”พิธีเปิดการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2566″

Read more

ลักลอบนำขยะนอกพื้นที่มาทิ้งในเขตเทศบาลนครเชียงราย จนเกิดไฟไหม้

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้กองขยะที่มีการลักลอบนำขยะนอกพื้นที่มาทิ้งและเผา ทำให้เกิดไฟไหม้ลุกลาม พื้นที่ว่างเปล่าด้านหลังมหาวิทยาลัยรามคำแหง เชียงราย และด้านหลังห้องประชุมนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งกลิ่น เขม่าควันไฟแก่ชุมชนและบ้านเรือนบริเวณดังกล่าว เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย สั่งการ นายประพันธ์ ช่างแก้ว หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทางเทศบาลนครเชียงรายได้นำรถดับเพลิงฉีดน้ำเพื่อป้องกันการลุกลามเป็นวงกว้าง โดยใช้เวลากว่า

Read more

เทศบาลนครเชียงรายเร่งตัดแต่งกิ่งต้นไม้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เร่งดำเนินการในการตัดแต่งกิ่งต้นไม้ แต่ละชุมชนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและป้องกันกิ่งไม้ และต้นไม้หักโค่นลงมาบนถนนประกอบกับเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอาจมีลมกรรโชกแรงและฝนตกจะทำให้กิ่งไม้ต้นไม้หักโค่นลงมาได้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่และพนักงานของเทศบาลนครเชียงรายได้นำรถกระเช้าและรถเครน เลื่อยโซ่ยนต์ มาทำการตัดแต่งต้นไม้แต่ละชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูฝนช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งขณะนี้ต้นไม้มีขนาดใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขายืดออกมาปกคลุมทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่รถของประชาชนไม่ดีเท่าที่ควร เกรงจะเกิดอันตรายในขับขี่และทรัพย์สินของประชาชน #เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน

Read more

ชวนเที่ยวฟินกินผลไม้ในงานสับปะรด ลิ้นจี่ และของดีนครเชียงราย

พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการ สำนักการศึกษา น.ส.วรรณพัชร จินดาขัด รก.ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ นางพัชรี แซมสนธ์ ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมงานสับปะรดลิ้นจี่ และของดีนครเซียงรายประจำปี 2566 วันที่ 5 ของการจัดงาน

Read more

“เทศบาลนครเชียงราย” รณรงค์ป้องกันถึงภัยโรคไข้เลือดออก ซึ่งมาจากยุงลาย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รก.ผอ.กองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย ออกรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงโรคไข้เลือดออก ซึ่งมาจากยุงลาย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เป็นต้นมา โดยจะออกฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดลูกน้ำยุงลาย ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ทุกวัน เพื่อให้ครอบคลุมทั้ง 65 ชุมชมในเขตเทศบาลนครเชียงราย

Read more

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมสานต่อขับเคลื่อนเรื่องของการศึกษา

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ และพูดคุยแนวทางด้านการศึกษา วัฒนธรรม การศึกษาทางด้านภาษาจีน อังกฤษ และแนวทางการพัฒนากิจกรรมเพื่อเชื่อมต่อที่ได้ดำเนินการไว้แล้วและจะมีการสานต่อให้มีประสิทธิภาพขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา #เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน

Read more

โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น เทศบาลนครเชียงราย ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 พร้อมมอบเกียรติบัตร

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พิธีเปิดโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย, นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางนงค์ลักษณ์

Read more

งานสับปะรด ลิ้นจี่ และของดีนครเชียงราย” จัดยาว 19-26 พ.ค.นี้ ณ ลานรำวงย้อนยุค สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย

เวลา 18.30 น.วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติประธานในพิธีเปิดงานสับปะรด ลิ้นจี่ และของดีนครเชียงราย ประจำปี 2566 โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามาณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน โดยพิธีเปิดงานดังกล่าวจัดขึ้น

Read more

เทศบาลนครเชียงรายประชุมเตรียมความพร้อม งานลิ้นจี่ สับปะรด และของดีจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานลิ้นจี่ สับปะรด และของดีจังหวัดเชียงรายประจำปี 2566 ในการร่วมกับจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย เกษตรจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่

Read more