เทศบาลนครเชียงราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย นางอัมพร จันทนะเปลิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายงานวิชาการ และคณะครู ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองสุรินทร์ ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย #นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา

Read more

ประกวดภาพถ่าย ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 50,000 บาท และโล่เกียรติยศ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมขัวศิลปะ เทศบาลนครเชียงราย และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ย่านสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย เมืองเชียงราย” ในงาน ChiangRai Art Festival ภายใต้โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ 2566 🟣 ขอเชิญผู้สนใจส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศ มูลค่ากว่า

Read more

ขอเชิญชมการแสดงโขนพระราชทานจังหวัดเชียงรายชุดหนุมานชาญกำแหง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระมหากรุณาให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ไปจัดการแสดงโขนพระราชทาน ณ จังหวัดเชียงราย ชุดหนุมานชาญกำแหง #ในระหว่างวันอังคารที่ ๑๔ และวันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย

Read more

เทศกาลเชียงรายดอกไม้งามปีที่ 19 ขยายเวลาชมความสวยงาม พร้อมเทศกาลดนตรีในสวนถึง 18 ก.พ.นี้

นางรัตนา จงสุทธานามณี ผู้ริเริ่มจัดงาน และผู้ออกแบบ เชียงรายดอกไม้งาม และในฐานะที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงราย เปิดเผยว่า การจัดงานเชียงรายดอกไม้งาม ในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ 19 ภายใต้ชื่อ “วันนี้ ที่เชียงรายดอกไม้งาม” เพราะทุกคนเฝ้ารอวันนี้ วันที่รอคอย ที่จะให้โรคร้ายหมดไป ดังนั้น จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวเชียงรายในฤดูหนาวและปีใหม่ 2566 นี้

Read more

เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีตานหา “พญามังราย” ครบรอบ 761 ปี

เนื่องในวันที่ 26 มกราคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันที่ “พญามังราย” หรือ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ได้ทรงสร้างเมืองเชียงรายไว้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.1805 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย พี่น้องจาก

Read more

เทศบาลนครเชียงรายจัดพิธีตานหาพญามังรายครบรอบ 761 ปี

เนื่องในวันที่ 26 มกราคม ของทุกปี จะเป็นวันคล้ายวันที่พญามังราย หรือ พ่อขุนเม็งรายมหาราช ได้ทรงสร้างเมืองเชียงรายไว้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 1805 เทศบาลนครเชียงราย ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพ่อขุนเม็งรายมหาราช อายุครบ 761 ปี ในวันที่

Read more

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษา “เทศกาลวันตรุษจีน”

วันที่ 23 มกราคม 2566 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เป็นประธานในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษา “เทศกาลวันตรุษจีน” ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษาผ่านกระบวนการ 4 ทักษะ ได้แก่

Read more

“ตรุษจีน” เด็กนักเรียนเทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของจีน เข้าถึงภาษานำต่อยอดอนาคต

วันที่ 20 มกราคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย นางสาวพรพิศ เทพปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ร่วมกัน เปิดกิจกรรม วิชาการศรีเกิด เปิดวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 16

Read more

ทน.เชียงราย จับมือ ทน.ภูเก็ต ลงนามขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองด้านการท่องเที่ยว การศึกษาและ เมืองอาหารปลอดภัย

วันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ สวนตุงและโคม เทศบาลนครเชียงราย สถานที่จัดเทศกาลเชียงรายดอกไม้งาม ปีที่ 19 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย

Read more

ผลการประกวดภาพถ่ายงานเชียงรายดอกไม้งามปีที่ 19

ด้วยเทศบาลนครเชียงราย กำหนดจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาว โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นนครเชียงราย : เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 19 ในระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 29 มกราคม 2566 สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยี่ยมเยือน ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาและใช้เวลาพักผ่อนในจังหวัดเชียงรายมากขึ้น พร้อมกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชนและนักท่องเที่ยว

Read more