ขอแสดงความยินดีรับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ขอแสดงความยินดีกับนายวิญญ์ธชัย ศักดิ์กัณฑ์หา โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา (ครู) วิชาคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันทักษะวิชาการ ในมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12

Read more

11 ตุลาคม “เทศบาลนครเชียงราย” เชิญชวนตักบาตรเทโวโรหนะมหาปวารณาออกพรรษา

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย ร่วมจัดโครงการตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์- สามเณร จำนวน 179 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็ก เยาวชน

Read more

ถักทอใจ สานสายใย มุฑิตาจิต คุณครูเกษียณอายุราชการ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

วันที่ 30 กันยายน 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ดำเนินการจัดกิจกรรมร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย มุทิตาจิต สำหรับครูเกษียณอายุราชการ ประจำปี

Read more

พิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นางสาววรรณพัชร จินดาขัด รักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา

Read more

เทศบาลนครเชียงรายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน จัดโควตาให้กับนักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมหารือการดำเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Read more

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 105 ปี

วันที่ 28 กันยายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย

Read more

ต้อนรับ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว คนใหม่

วันที่ 27 กันยายน 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ให้การต้อนรับนางสาวอริญรดา พระภักดี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมกันนี้ยังได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, คณะครู

Read more

เชียงรายจัดกิจกรรม Kick Off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด ก่อนทางม้าลาย” และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

วันที่ 21 กันยายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเทศบาลนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกิจกรรม Kick Off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด

Read more

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นำนักเรียนชม และเชียร์นักกีฬายูโด ในการแข่งขัน ยูโด ชิงแชมป์นานาชาติ

วันที่ 25 กันยายน 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว มอบหมายให้คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เข้าร่วมชมการแข่งขัน ยูโด

Read more

วันวานที่พากเพียรวันเกษียณที่ภาคภูมิ

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัยจงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ในปี 2565 มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายเกษียณอายุทั้งหมด 14 ท่าน ประกอบไปด้วย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ นางอารีย์ ศรีนิเวศน์ นางธิดารัตน์ ไข่แก้ว นายวิทวัส วิเศษมี

Read more