ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะเกาะลอย

สวนสาธารณะเกาะลอยแห่งนี้ จัดตั้งในปี พ.ศ. 2538 บนความร่วมมือของพี่น้องชุมชนชาวเกาะลอย ที่ได้ประสานงานร่วมกับ ส.ส.รัตนา จงสุทธานามณี ในสมัยนั้น โดยขอให้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงบประมาณในการก่อสร้างร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เพื่อให้พี่น้องชาวเชียงรายได้มีพื้นที่สีเขียวในการออกกำลังกาย และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ เทศบาลนครเชียงราย ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย มอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ พร้อมขอพร รดน้ำดำหัว “ปี๋ใหม่เมือง”

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2567 โดยมีผู้สูงอายุจำนวนมากร่วมในกิจกรรม บริเวณด้านหน้าอาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย ทั้งนี้

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“นายกวันชัย” ควง “ต้นน้ำ” เลขาฯ รมต.ต่างประเทศ เปิดสันโค้งถนนคนเล่นน้ำนครเชียงราย และพิธีแห่พระเจ้าสองสีเข้าเวียง

วันที่ 14 เมษายน 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร.ต.อ.ดร.ธนรัช จงสุทธานามณี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พญ.อัจฉรา นวลละอองพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมสรงน้ำ

พิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการเริ่มต้นปีใหม่ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้รับความเมตตาจากทางวัดพระสิงห์เมืองเชียงราย นำพระพุทธสิหิงค์ หรือพระสิงห์ ออกมาขึ้นรถบุษบก เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสักการะบูชา และสรงน้ำ

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดสงกรานต์คึกคัก แข่งขันลาบลีลา และส้มตำ สุดสนุกสนาน

วันที่ 13 เมษายน 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ภายใต้ชื่อ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมสืบสาน ป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2567 จุลศักราช 1386 บริเวณแยกขัวดำ โดยมีชาวเชียงราย

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย สืบทอดประเพณีสงกรานต์ล้านนา แห่ไม้ค้ำสรี

วันที่ 12 เมษายน 2567 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย รวมทั้งทุกส่วนงานราชการของเทศบาลนครเชียราย ชาวชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย 4 เขต 65 ชุมชน ร่วมจัดขบวนแห่ไม้ค้ำสรี หรือไม้ค้ำโพธิ์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเพณีล้านนา ในช่วงสงกรานต์ หรือป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ปี

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมทั้ง นายภาธร์ รังษีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ จุดบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว บริเวณหน้าอาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ “ดร.ต้นน้ำ” รวมใจสู้ภัยแล้งมอบถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร ชุมชนดอยพระบาทและชุมชนธารน้ำกรณ์

ร.ต.อ.ดร.ธนรัช จงสุทธานามณี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น จึงได้บูรณาการเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และลดผลกระทบอันเกิดจากสาเหตุสถานการณ์ภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

จุดเช็คอินนั่งรถโค้ชเดินป่าคีรีชัยยามะขึ้นสกายวอร์คชมเมืองเชียงราย

ป่าดอยสะเก็น หรือ “คีรีชัยยามะ”เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับโลก ที่ยูเนสโก้ UNESCO ได้ยกให้เทศบาลนครเชียงราย เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงรายทุกกองมาร่วมนั่งรถรางและรถโค้ชเพิ่มจุดเช็คอินใหม่ป่าใจกลางเมืองในเขตเทศบาลนครเชียงราย ✅ เปลี่ยนจุดขึ้น-ลง รถรางและรถโคชไฟฟ้า ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย(จุดเดียว) ✅ บริการรถราง-รถโคชไฟฟ้า(coach) ฟรี ✅ ชมสกายวอร์ค

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายพัฒนายกระดับบริการด้านสาธารณสุขเข้าถึงประชาชน ด้วย Application “บริการด้วยใจ”

วันที่ 4 เมษายน 2567 เทศบาลนครเชียงรายโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายก เทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.จ.อ อัษฎางค์ วิเศษวงศ์ษา ปลัดเทศบาลนครเชียงราย โดยมีนางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล

Read More