Thursday, May 30, 2024
Latest:

การท่องเที่ยว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทกจ. ประชาสัมพันธ์ และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.เชียงราย นำโดย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว (ปีที่ 8) ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มต้นเปิดกิจกรรมบริเวณลานหน้าสวนตุงและโคมนครเชียงราย ถนนธนาลัย อ.เมืองเชียงราย ซึ่งมีการจัดให้มีกิจกรรมถนนคนเดินเป็นประจำทุกคืนวันเสาร์ เริ่มต้นตั้งแต่วันเสาร์ที่ 6 เม.ย.2562 เป็นต้นไป ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่ไปเยือนเป็นจำนวนมาก

Read More