เทศบาลนครเชียงรายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน จัดโควตาให้กับนักเรียนที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมหารือการดำเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

Read more

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 105 ปี

วันที่ 28 กันยายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย

Read more

ต้อนรับ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว คนใหม่

วันที่ 27 กันยายน 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ให้การต้อนรับนางสาวอริญรดา พระภักดี เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พร้อมกันนี้ยังได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร, คณะครู

Read more

เชียงรายจัดกิจกรรม Kick Off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด ก่อนทางม้าลาย” และการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100%

วันที่ 21 กันยายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเทศบาลนครเชียงราย มอบหมายให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมกิจกรรม Kick Off ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี “หยุด

Read more

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว นำนักเรียนชม และเชียร์นักกีฬายูโด ในการแข่งขัน ยูโด ชิงแชมป์นานาชาติ

วันที่ 25 กันยายน 2565 นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว มอบหมายให้คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 เข้าร่วมชมการแข่งขัน ยูโด

Read more

วันวานที่พากเพียรวันเกษียณที่ภาคภูมิ

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัยจงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ในปี 2565 มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายเกษียณอายุทั้งหมด 14 ท่าน ประกอบไปด้วย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ นางอารีย์ ศรีนิเวศน์ นางธิดารัตน์ ไข่แก้ว นายวิทวัส วิเศษมี

Read more

เทศบาลนครเชียงรายจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพแกนนำและประชาชนจิตอาสาประจำปี 2565

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รก.ผู้อำนวยการกองแพทย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย ใน”โครงการส่งเสริมสุขภาพแกนนำและประชาชนจิตอาสา ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมนครเชียงราย“

Read more

สานพลัง สร้างเครือข่าย อาหารปลอดภัย นครเชียงราย

“นายกวันชัย” มุ่งหวังให้ เทศบาลนครเชียงราย เป็นเมืองอาหารปลอดภัยสำหรับทุกคน นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดโครงการ “เวทีสานพลัง สร้างเครือข่าย อาหารปลอดภัยนครเชียงราย” ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัย นครเชียงราย

Read more

ตลาดนัดสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย 16 ก.ย.นี้

เทศบาลนครเชียงรายโดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ตลาดนัดสุขภาพ Market Learning เป็นการให้ทุกองค์กรมีการขับเคลื่อนขบวนการสุขภาพ เพื่อเป็นการเชื่อมร้อยเกษตรกรให้มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายร่วมสร้างอาหารปลอดภัยสู่การเพิ่มจำนวนครัวเรือน ในการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัยในตลาดเทศบาลนครเชียงรายและเพื่อเป็นการสานพลังเครือข่ายผู้สูงอายุสู่การเรียนรู้ อีกทั้งให้เกิดการใช้พื้นที่สาธารณะในการผลิตอาหารปลอดภัย และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ยุวชน เจ้าของธุรกิจร้านอาหารตระหนักถึงการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย ทั้งนี้ จังหวัดเชียงราย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เทศบาลนครเชียงราย และเครือข่ายผู้ขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย

Read more

ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชุมชนคีรีชัยยามะ

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ หัวหน้าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพคีรีชัยยามะ Rally การศึกษาเส้นทางธรรมชาติและกิจกรรมไหว้พระขอพรองค์พระธาตุดอยสะเก็น พร้อมน้องๆจากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายร่วมการขับเคลื่อนกิจกรรม ณ

Read more