ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย ร่วม รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จัดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับพี่น้อง อสม.

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้แก่พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ประจำปี 2566 เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ที่มีแนวโน้มระบาดในช่วงฤดูฝน โดยเทศบาลนครเชียงราย ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ อสม.ในครั้งนี้จำนวน 200 ราย ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ชุมชนวัดใหม่หน้าค่าย จัดขบวนแห่อัญเชิญเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดตั้ง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เดินหน้าพัฒนาเมือง เพื่อชาวเชียงราย รองประธานสภาผู้แทนราษฏรฯ หนุนเต็มที่

วันที่ 23 กันยายน 2566 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เป็นประธานในการเปิด โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย “กิจกรรมสร้างผู้นำในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์ประชุมนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ผู้นำชุมชน

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงรายพร้อมด้วยข้าราชการ กองคลัง ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า (พ.ต.ท.) พลเรือน ตำรวจ ทหาร เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี ความกล้าหาญ

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น สังกัดเทศบาลนครเชียงราย รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมบ้านไทย บูทีค แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ประชุมจัดทำแผน “สุขภาพดีมีหลักประกัน” กับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานในการประชุมโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย เพื่อระดมความคิดเห็นจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพในเขตเทศบาลฯ โดยมี นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ประธานชุมชน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

วันที่ 18 กันยายน 2566 เทศบาลนครเชียงราย จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2563 และ 2564 โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธี เพื่อบำเหน็จความชอบแก่ข้าราชการที่ได้กระทำความดี ความชอบ เป็นประโยชน์แก่ทางราชการจนสำเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 20 กันยายนนี้!

เทศบาลนครเชียงราย ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 วันที่ 20 กันยายนนี้!….ลุ้นรับของรางวัลมูลค่าร่วมกว่า 18,000 บาท และพบกับกิจกรรมสร้างสรรค์ภายในงาน อาทิ พิเศษ! กับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจดีๆ ให้กับน้องๆ เยาวชน 🔴 พบกัน ณ อาคารเจียงแสน

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธาณะริมแม่น้ำกก ขยายต่อจากเดิมอีก 5 กม. สร้างนครเชียงรายเมืองสุขภาพดี

วันที่ 15 กันยายน 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตรวจติดตามงานพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเลียบแม่น้ำกก หลังจากที่ได้มีการขยายโครงการต่อเนื่องออกไปอีก 5 กิโลเมตร เพื่อคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายอย่างเต็มศักยภาพ จากแนวนโยบายพัฒนาพื้นที่รกร้างและการบุกรุกให้กลายเป็นสวนสาธารณะ

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย จัดอบรมปรับพื้นฐานการลีลาศครั้งแรก

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย สมาคมกีฬาลีลาศ จังหวัดเชียงราย นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองการแพทย์ และ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล

Read More