ถนนเป็นหลุมประตูน้ำประปาใต้ดินเกิดการรั่วซึม

เทศบาลนครเชียงรายได้รับแจ้งจากประชาชนเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ว่ามีหลุมบนผิวถนนบริเวณสามแยกแม่ยาว (หน้าร้านของฝากแหนมนันทวัน) นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้สั่งการให้นายรุ่งธรรม ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าไปตรวจสอบ พร้อมแก้ไขในเช้าวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ด้วยการบดอัดยางมะตอยกลับสู่ผิวถนนปกติ เมื่อวันที่ 21

Read more

เทศบาลนครเชียงรายถายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนวัดเม็งรายมหาราช

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง พนักงานเทศบาลนครเชียงราย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี

Read more

เชียงรายเมืองเกษตรสีเขียวอาหารปลอดภัย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วยนายนนทพัฒ ถะปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ข้าราชการเทศบาลนครเชียงราย โดยมีดร.อรสา ธรรมสรางกูร อาจารย์วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา และดร.สุบิน ใจทา อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการและให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมีตกค้างในร่างกาย

Read more

เทศบาลนครเชียงรายร่วมประชุมวางแผนพัฒนาตลาดสดเทศบาล1

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายภาธร รังษีกุลพิพัฒน์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายวินัย โซนี่ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นายรุ่งธรรม ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการกองช่าง ร่วมหารือแลกเปลี่ยนสะท้อนปัญหากับทางคณะกรรมการตลาดสดเทศบาล 1 ทางเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงสาธารณูปโภค

Read more

พิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2564

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ ถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2564 โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล

Read more

“วันชัย” เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ริมน้ำกกสู่การเป็นเชียงรายเมืองกีฬา (Chiang Rai City)

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครเชียงราย ลงพื้นที่สวนสาธารณะเลียบน้ำกกในการขับเคลื่อนร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ร่วมพัฒนาพื้นที่ริมน้ำกก สู่การเป็นเชียงรายเมืองกีฬา (Chiang Rai City) เดิน-ปั่น-วิ่ง เซิร์ฟสเก็ต เปตอง บาสเก็ตบอล

Read more

เทศบาลนครเชียงราย ตั้ง “คลังอาหารชุมชน” บรรเทาความเดือดร้อน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เขต 4 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และคณะผู้นำชุมชน ตั้ง #คลังอาหารชุมชน (รอบที่ 3) บรรเทาความเดือดร้อน มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร ไข่ไก่

Read more

เดินหน้าโครงการเมืองอาหารปลอดภัย “ชุมชนดอยสะเก็นเป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ”

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายธเนศ โกมลธง รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ชาวบ้านชุมชนดอยสะเก็น ร่วมกันเปิดโครงการเมืองอาหารปลอดภัย

Read more

พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูสถาพรเจติยาภิบาลอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยจอมทอง

วันที่ 3 ก.ค. 2564 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พระครูขันติพลาธร เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย พุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศล และประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสถาพรเจติยาภิบาล (สุรัตน์ ฐานวโร) สิริอายุ 65

Read more