คาราวานจีน

ข่าวเด่น

คาราวานรถจีนแห่เที่ยวไทยในช่วงตรุษจีนผ่านด่านสะพานมิตรภาพเชียงของคึกคัก

หน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการข้ามแดนแบบครบวงจร นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ กล่าวว่า ตามที่อำเภอเชียงของได้ออกประกาศเปิดศูนย์บริการการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นั้น สำหรับในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้มีนักท่องเที่ยวคาราวานจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยนายอำเภอเชียงของ ได้ประสาน บูรณาการหน่วยงานต่างๆ มาร่วมให้บริการแก่คาราวานรถจีนที่เดินทางโดยรถยนต์จากมณฑลยูนานมาท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ไม่ว่าจะเป็นด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

Read More