Thursday, May 30, 2024
Latest:

ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

เคล็ดไม่ลับ

การแสดงออกทางภาษากายมีผลต่ออารมณ์ความรู้สึก

การยิ้ม การหัวเราะ การทำหน้าเครียด การกอดอก การเอามือกุมศีรษะ การเดินเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ  การเดินอย่างกระตือรือร้น  การนั่งไขว้ห้าง  การแสดงออกทางภาษากายเหล่านี้ มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราทั้งสิ้น

Read More