Thursday, May 30, 2024
Latest:

ตักบาตรเป็งปุ๊ด

ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ทน.เชียงรายทำพิธีอัญเชิญพระอุปคุตขึ้นจากแม่น้ำกก เตรียมตักบาตรเป็งปุ๊ดเที่ยงคืน

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 พระครูโสภณ ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย  และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตจากลำแม่น้ำกก บริเวณเชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Read More