ตานหาพญามังราย

ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ขอเชิญร่วมงาน “ตานหาพญามังรายรำลึก 758 ปี” นครเชียงรายนครแห่งความสุข

เนื่องในวาระคล้ายวันทรงสร้างเมืองเชียงรายครบ 758 ปี นายวันชัย จงสุทธานามณี กล่าวว่า เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 ณ วัดดอยงำเมือง ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยแบ่งกิจกรรม 2 ช่วงเวลา

Read More