ทำบุญตักบาตร

ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเจียงฮาย และทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก ๙ วัด ๙ อำเภอในจังหวัดเชียงราย และพิธีตักบาตรดอกไม้ วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ณ บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงรายเวลา ๑๕.๓๐ น. พิธีอัญเชิญพระพุทธรูปแวดเวียงเจียงฮาย และทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๒วันอังคารที่ ๑ มกราคม

Read More