Thursday, May 30, 2024
Latest:

พระอาจารย์เอกชัย

ข่าวกิจกรรม

คอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือสตรีและเด็กติดเชื้อเอชไอวี

พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ พระนักพัฒนาชื่อดัง ร่วมกับ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ จ.เชียงราย สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย จัดคอนเสิร์ตช่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวี เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2562 ที่โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย พระอาจารย์เอกชัย สิริญาโณ พระนักพัฒนาชื่อดังจากวัดใหม่ศรีร่มเย็น

Read More