Thursday, May 30, 2024
Latest:

มฟล

ข่าวเด่น

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ให้บริการทุกคน

ยึดถือแนวคิดที่ว่า “จะไม่มีผู้ป่วยคนใดที่ถูกปฏิเสธการรักษาเพราะความยากจน” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์ศุภกร โรจนนินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มฟล.และคณะบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล.นายแพทย์สมปราถน์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล.ครบรอบ 22 ปี เปิดสาขาพุทธศิลป์มุ่งสู่อันดับ 5 เอเชีย

เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จ.เชียงราย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี (มฟล.) ได้รายงานผลการดำเนินการของ มฟล.เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ภายหลังจากได้มีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และถวายเครื่องสักการะพระราชานุสาวรีย์

Read More
ข่าวกิจกรรม

มฟล.รับมอบหุ่นยนต์ TEMI ยันทำนวัตกรรมใหม่สู้ศึก 20 มหา’ลัย

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคารเอ็ม-สแคว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) อ.เมือง จ.เชียงราย ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธีรวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษาร่วมกันรับมอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ

Read More
ข่าวเด่น

มฟล.ออกมาตรการ “นศ.-ครูจีน” อย่าพึ่งกลับจนกว่าสถานการณ์ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ตั้งอยู่ ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้มีประกาศเรื่องมารตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา โดยทาง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกประกาศเรื่องมารตรการเฝ้าระวังการระบาดของโคโรนา โดยประกาศได้แจ้งถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคล่าสุดที่เริ่มพบการติดเชื้อจากผู้ที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจึงได้กำหนดมาตรการเอาไว้ ได้แก่

Read More
ข่าวเด่น

คนแห่ใช้แพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในปัจจุบันที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย ดร. พรรณรวี พรหมนารท รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์แพทย์หญิงสุลัคณา น้อยประเสริฐ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมคณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ได้จัดให้มีการเปิดเข้าชมการให้บริการของโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ภายในกลุ่มอาคารเรียนของ

Read More
ข่าวกิจกรรม

มฟล. ต้อนรับนักศึกษาใหม่ เชิญ “แอฟ-ทักษอร-กนิษฐ์ สารสิน” ให้แรงบันดาลใจ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (How to Live and Learn on Campus 2019) ‪ระหว่างวันที่ 15-19‬ ‪กรกฎาคม 2562‬ ซึ่งมีนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา

Read More
ข่าวเด่น

มฟล. จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ประจำปีการศึกษา 2561 ที่อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 6 (S6)  จัดโดย สำนักวิชาแพทยศาสตร์ นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษากายภาพบำบัด ชั้นปีที่ 2 โดยมี ผู้บริหาร

Read More
ข่าวเด่น

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘นางชยาพร วัฒนศิริ’ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) แจ้งว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวันชัย ศิริชนะ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยหลวง ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมตรี ลงวันที่ 22 พฤษภาคม

Read More
ข่าวกิจกรรม

มฟล.รับเป็นตัวกลางเชื่อมทุกหน่วย-อาเซียนผุดเน็ตเวิร์คแก้ฝุ่นละอองชี้คนเผาปรับตัวจากป่าสู่ปลูกพืช

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมคำมอกหลวง อาคารเอ็ม-สแควร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. เป็นประธานในการจัดเสวนา “MFU Voice

Read More