เอไอเอส ลงนาม MOU ม.พะเยา ในโครงการความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารและ IoT

เอไอเอส ลงนาม MOU มหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารและ IoT (Internet of Things)

Read more