Thursday, May 30, 2024
Latest:

มอบทุนการศึกษา

ข่าวกิจกรรม

ครูบาอริยชาติ ร่วมเทศบาล ออมสิน ค้นหาคนเก่งและดีมอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระภาวนารัตนญาณ วิ หรือ พระครูบาอริชาติ อริยจิโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย

Read More