มาฆบูชา

ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย สรงน้ำพระธาตุวังซาง “สืบสานวันมาฆบูชา” เดินขึ้นดอยทำบุญใหญ่

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย นำชาวบ้านในเขตเทศบาลนครเชียงราย นักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 8 แห่ง เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ถวายพานพุ่มดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชา และเวียนเทียนรอบพระสารีริกธาตุเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.30 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนจากชุมชนต่างๆ ร่วมกันประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชาสักการะพระสารีริกธาตุ และเวียนเทียนรอบพระสารีริกธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา และเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูป มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมาย

Read More