ม.ราชภัฏเชียงราย

ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ม.ราชภัฏเชียงรายมอบหน้ากากอนามัยเฟสชิวให้พ่อค้า-แม่ค้าตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับมอบหน้ากากเฟสชิว จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยผศ.นาวิน พรมใจสา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผศ.สุรินทร์ พิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและนายธีรวัฒน์ วังมณี ผู้อำนวยการกองวิเทศก์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

Read More
ข่าวเด่น

ครม.สัญจรเชียงราย- มร.ชร.พร้อมทุกด้านทั้งผลงาน “ศาสตร์พระราชา” พร้อมอาหารล้านนาระดับ “ครัวอาเซียน-ครัวโลก” รับผู้นำประเทศ

Read More
ข่าวกิจกรรม

นศ.ดิจิทัลมัลติมีเดีย(ดีเอ็ม) ราชภัฏเชียงรายเจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดถ่ายภาพจากศิลปินแห่งชาติ

Read More