สมาคมกีฬาแห่งจ.เชียงราย

ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

สมาคมกีฬาแห่ง จ.เชียงราย ลงนามร่วมเทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา พัฒนากีฬาให้โดดเด่น

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นายประพันธ์ ทรรศนียากร ผู้จัดการโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา และด้านคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ระหว่างเทศบาลนครเชียงราย กับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และ

Read More