หมู่บ้านคนยอง

ข่าวกิจกรรม

หนุนหมู่บ้านคนยองแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ ธกส.โยง 8 จังหวัดภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หมู่บ้านสันทางหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย เป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยองได้มีการพัฒนาจนกลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยมีหน่วยงานองค์กรต่างๆ เดินทางไปท่องเที่ยว พักอาศัยแบบโฮมสเตย์และไปศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ล่าสุดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้จัดให้มีงาน “แอ่วสันทางหลวง ข่วงวิถีคนยอง” โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการ

Read More