เชียงของ

ข่าวเด่น

เชียงของจัดห้องกักโรคพร้อมหากเกิดกรณีฉุกเฉินพบคนจีนสงสัยติดเชื้อโคโรนา

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีมีนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากเดินทางมา จ.เชียงราย อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ทางสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเจ้าหน้าที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการตรวจและคัดกรองนักท่องเที่ยวขาเข้าอย่างเข้มงวดทุกจุดโดยจนถึงปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่นั้น ล่าสุดทางนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ประจำอยู่ที่ด่านพรมแดนไทย-สปป.ลาว ตรงสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขงไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 4 เพื่อร่วมกันปัองกันโรค เนื่องจากด่านยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางด้วยรถยนต์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

Read More
ข่าวเด่น

คาราวานรถจีนแห่เที่ยวไทยในช่วงตรุษจีนผ่านด่านสะพานมิตรภาพเชียงของคึกคัก

หน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการข้ามแดนแบบครบวงจร นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ กล่าวว่า ตามที่อำเภอเชียงของได้ออกประกาศเปิดศูนย์บริการการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นั้น สำหรับในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้มีนักท่องเที่ยวคาราวานจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยนายอำเภอเชียงของ ได้ประสาน บูรณาการหน่วยงานต่างๆ มาร่วมให้บริการแก่คาราวานรถจีนที่เดินทางโดยรถยนต์จากมณฑลยูนานมาท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ไม่ว่าจะเป็นด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

Read More