เชียงรายดอกไม้งาม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เที่ยวเชียงราย ชมดอกไม้เมืองหนาว ที่”เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 15 ดนตรีในสวน” (คลิป)

🌸”ความรักเหนือกาลเวลา ดอกไม้เป็นสื่อแทนความรักทุกโอกาส แม้เวลาจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ความรักนั้นจะไม่มีที่สิ้นสุด” 🌸 ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาเที่ยวเชียงราย ชมดอกไม้เมืองหนาว ที่”เชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 15 ดนตรีในสวน” ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย จากการทุ่มเทให้กับงานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่46 “เจียงฮายเกมส์” คุณรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ต้องการทำให้เชียงรายเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยว

Read More