เทศบาลนครเชียงราย

ข่าวเด่น

รวมใจชาวเทศบาล ปลูกต้นไม้ถวายสมเด็จพระเทพฯ ครบรอบ 66 พรรษา

วันที่ 2 เมษายน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเกิดโครงการในพระราชดำริ อันเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกและตระหนักในความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการ

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายจัดกิจกรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ.๑๓๘๓ สรงน้ำพระพุทธรูปและร่วมตักบาตร

นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ ต่อเนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นงานวัฒนธรรมประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน แต่เนื่องด้วยปีนี้ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19ดังนั้นทางเทศบาลนครเชียงรายจึงได้จัดกิจกรรม ”ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง จ.ศ. 1383” #ร่วมกันสักการะและสรงน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองและทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์สามเณรจำนวน 99 รูป ตั้งแต่ถนนธนาลัยจากสี่แยกสุริวงค์ถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย ในวันอังคารที่ 13 เมษายน 2564

Read More
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

สำนักทะเบียนฯรับเฉพาะงานแจ้งเกิดแจ้งตายและงานบัตรประชาชนกรณีทำหายหรือชำรุด

เนื่องด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 9 ของดให้หน่วยงานของรัฐเป็นการชั่วคราวเฉพาะการบริการที่มีประชาชนมาติดต่อรับบริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งในส่วนองค์กรปกครองท้องถิ่น นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบให้ นายสรวิศ กุศล หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ เทศบาลนครเชียงราย เปิดให้บริการเฉพาะในกรณีเร่งด่วนสำคัญ ดังนี้ งานทะเบียนราษฎร์รับเฉพาะ : งานแจ้งเกิด

Read More
ข่าวเด่น

ทน.เชียงรายเปิด “เมืองอาหารปลอดภัย” ลงนามขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัย

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2562 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดเมืองอาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงราย ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย นครเชียงราย ถนนบรรพปราการ อ.เมืองเชียงราย โดยมี นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

Read More