เมืองอาหารปลอดภัย

ข่าวเด่น

ทน.เชียงรายเปิด “เมืองอาหารปลอดภัย” ลงนามขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัย

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2562 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดเมืองอาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงราย ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย นครเชียงราย ถนนบรรพปราการ อ.เมืองเชียงราย โดยมี นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย

Read More