Tuesday, July 16, 2024

ไวรัสโคโรน่า

ข่าวเด่น

เมียนมาเอาจริงตรวจไข้ทุกคนข้ามด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2563 มีรายงานข่าวจากชาย แดนไทย-เมียนมา ด้าน อ.แม่สาย จ.เชียงราย แจ้งว่าที่จุดผ่านแดนถาวร อ.แม่สาย ติดต่อกับด่านพรมแดน จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา พบว่าเจ้าหน้าที่เมียนมามีการเพิ่มเติมมาตรการในการเฝ้าระวังการพบเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ โดยมีการแจ้งให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิภายในห้องตรวจที่จัดเตรียมเอาไว้บริเวณด่านพรมแดนหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการตรวจตราภายนอกด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิบริเวณถนนด้านบนที่อยู่หน้าด่านพรมแดนเท่านั้น แต่ทั้งนี้ก็พบว่ายังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้ง 2 ฝั่งประเทศและนักท่องเที่ยวเดินทางจากฝั่งไทยข้ามไปยังฝั่งตลาดท่าล้อ จ.ท่าขี้เหล็ก อย่างต่อเนื่องเป็นปกติ

Read More
ข่าวเด่น

นทท.ป้องกัน ‘ไวรัสโคโรนา’ สวมหน้ากากอนามัย ชมความงาม ‘วัดร่องขุ่น’

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดร่องขุ่น ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย วัดร่องขุ่น หรือวัดขาว ที่ออกแบบและก่อสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ยังคงมีนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะชาวต่างประเทศ เพื่อชมความสวยงามของวัดสีขาว ที่มีความสวยงามตลอดเวลาและเปลี่ยนแปลงทุกๆ

Read More
ข่าวเด่น

เชียงของจัดห้องกักโรคพร้อมหากเกิดกรณีฉุกเฉินพบคนจีนสงสัยติดเชื้อโคโรนา

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีมีนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมากเดินทางมา จ.เชียงราย อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ทางสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเจ้าหน้าที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการตรวจและคัดกรองนักท่องเที่ยวขาเข้าอย่างเข้มงวดทุกจุดโดยจนถึงปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในพื้นที่นั้น ล่าสุดทางนายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ เป็นประธานการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่ประจำอยู่ที่ด่านพรมแดนไทย-สปป.ลาว ตรงสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขงไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 4 เพื่อร่วมกันปัองกันโรค เนื่องจากด่านยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางด้วยรถยนต์เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

Read More
ข่าวเด่น

“เชียงของ”คัดกรองเข้มไร้ไวรัสโคโรนา

“เชียงของ” คัดกรองเข้มไร้ไวรัสโคโรนา – ‘เมียนมา’ ห้ามคนจีนจากหูเป่ยขึ้นฝั่งท่าเรือสบโหลย เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจังหวัดเชียงรายว่า ที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย ชายแดนไทย-สปป.ลาว ยังคงมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางด้วยรถยนต์ มาจากมณฑลยูนนานทางถนนอาร์สามเอ ผ่านแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำโขงไทย-สปป.ลาว แห่งที่

Read More
ข่าวเด่น

มฟล.ออกมาตรการ “นศ.-ครูจีน” อย่าพึ่งกลับจนกว่าสถานการณ์ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ตั้งอยู่ ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ได้มีประกาศเรื่องมารตรการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา โดยทาง รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ออกประกาศเรื่องมารตรการเฝ้าระวังการระบาดของโคโรนา โดยประกาศได้แจ้งถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคล่าสุดที่เริ่มพบการติดเชื้อจากผู้ที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจึงได้กำหนดมาตรการเอาไว้ ได้แก่

Read More
ข่าวเด่น

คิงส์โรมันฯ นำเข้าหน้ากากอนามัย – คนจีนข้ามมาฝั่งไทย

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.2563 มีรายงานข่าวจากชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้าน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย แจ้งว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้ด่านพรมแดนหลายจุดต้องมีการตรวจสอบการเข้าออกของนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มชาวจีน ขณะที่บรรยากาศที่จุดผ่านแดนสามเหลี่ยมทองคำ บ้านสบรวก หมู่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน พบว่าเป็นไปอย่างซบเซาเป็นอย่างมา เพราะจากที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางจากฝั่งไทยข้ามแม่น้ำโขงไปยังเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว

Read More
ข่าวเด่น

ผวาโคโรน่า ลาวปิดเกาะดอนซาว ทัวร์จีนยกเลิกไปสิบสองปันนา-คุนหมิง

เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2563 มีรายงานข่าวจากชายแดนด้าน จ.เชียงราย แจ้งว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า ในประเทศจีนได้ส่งผลต่อการติดต่อระหว่าง จ.เชียงราย กับมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ที่มีระยะทางห่างกันทางเรือแม่น้ำโขงประมาณ 264 กิโลเมตร และทางบกผ่านถนนอาร์สามเอ อ.เชียงของ-สปป.ลาว-จีน ระยะทางประมาณ 254 กิโลเมตรแล้ว โดยพบว่า

Read More
ข่าวเด่น

ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงตรวจเข้ม ยังไม่พบผู้ป่วยจากไวรัสโคโรน่า

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ตั้งอยู่ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบการเดินทางขาเข้าของนักท่องเที่ยวที่ไปเยือนโดยเฉพาะจากประเทศจีนอย่างใกล้ชิด โดยนอกจากทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จะสอบถามข้อมูลจากผู้เดินทางขาเข้าและดูอาการแล้ว ยังได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ส่วนการแพทย์ของท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง ด่านควบคุมโรคติดต่อจากกระทรวงสาธารณสุข ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ฯลฯ ไปประจำอยู่เพื่อเตรียมคัดกรองกรณีมีผู้ป่วยต้องสงสัยอีกด้วย

Read More